Home
TÁC TẠO
THANH ÂM
HẠNH PHÚC
HOTLINE: 0823.968.368
LIÊN HỆ TƯ VẤN

KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN
MANG HƠI THỞ THƯỢNG LƯU

Một ngôi nhà không chỉ để ở mà còn lưu giữ những giá trị nghệ thuật, sự ảnh hưởng và hình ảnh cho thế hệ sau.

NHÀ LIÊN KẾ 3 TẦNG

Mẫu nhà liên kế 3 tầng phù hợp cho gia đình 2 thế hệ, với không gian tách biệt nhưng vẫn kết nối các thành viên qua phòng sinh hoạt chung.

NHÀ LIÊN KẾ 4 TẦNG

Mẫu nhà liên kế 4 tầng phù hợp cho gia đình 3 thế hệ, với không gian tách biệt nhưng vẫn kết nối các thành viên qua phòng sinh hoạt chung.